Lighting your way...

Začetki podjetja MINES TEAM d.o.o. segajo v leto 1992, ko je bila začetna dejavnost podjetja predvsem obdelava kovin. Kasneje se je podjetje usmerilo in specializiralo v razvoj vodovodnih napeljav in drugih sanitarnih izdelkov. Podjetje se nahaja v severozahodnem delu Slovenije, v bližini italijanske meje, kjer ima zelo dobre povezave z drugimi evropskimi državami. V letu 2010 se je podjetje še razširilo in usmerilo v razvoj in proizvodnjo svetilk za javno razsvetljavo. Nastala je blagovna znamka MT-LIGHT, pod katero se je začela proizvodnja tehničnih cestnih svetilk, dekorativnih svetilk, solarnih in industrijskih svetilk. MT-LIGHT predstavlja energetsko učinkovite, kakovostne in zanesljive izdelke. To so vrednote, s katerimi podjetje stremi k doseganju zadovoljstva in ohranjanju zaupanja vseh svojih zvestih in bodočih strank, ter končnih uporabnikov izdelkov.

Odgovorno ravnanje z okoljem, ter pomen varnosti in zdravja pri delu sta ključni sestavini poslovne politike družbe. Podjetje z načelnim ravnanjem sledi viziji in dolgoročnem doseganju ciljev kakovosti, zavezano k nenehnim izboljšavam in profesionalni ravni zagotavljanja storitev v skladu z zahtevami standardov ISO9001 in ISO14001. Kakovost izdelkov in storitev ter nenehne izboljšave so bistvenega pomena pri poslovanju, kar potrjuje pridobljen certifikat ENEC. Da bi bili najboljši, je potreben stalen razvoj izdelkov in sestavnih delov, ki zagotavljajo dolgotrajno garancijo kakovosti. Izdelava prototipov, proizvodnja, montaža in testiranje visokokakovostnih LED svetilk so strasti, ki jih podjetje združuje z najkakovostnejšimi materiali in komponentami v zelo kakovostne izdelke z namenom zadovoljevanja potreb kupcev.

Naše svetilke so posebej zasnovane za zagotavljanje različnih svetlobnih rešitev za mestno in cestno razsvetljavo.

Te svetilke združujejo osvetlitev in energetsko učinkovitost v dobro premišljeni modularni zasnovi. Svetilke so izdelane z najnovejšo tehnologijo in s skrbno izbranimi komponentami, ki zagotavljajo najboljšo zmogljivost za vsako dano situacijo, ob upoštevanju natančno ocenjenih kriterijev za izpolnjevanje svetlo-tehničnih potreb vseh udeležencev v prometu in so še vedno v okviru razumnih cenovnih meja.

Politika Kakovosti

Politika kakovosti, odgovorno ravnanje z okoljem ter pomen varnosti in zdravja pri delu so zelo pomembne sestavine poslovne politike našega podjetja. Sledimo svojim načelom, da bi izpolnili dolgoročno vizijo in dosegli cilje glede kakovosti. Naše delo vodijo naše temeljne vrednote. Zavezani smo k nenehnim izboljšavam in profesionalni ravni izvajanja storitev v skladu z zahtevami ISO 9001.

Kakovost naših izdelkov in storitev ter stalne izboljšave so vodilo našega poslovanja. Prisotni smo v vseh fazah naših procesov, od začetka do konca. To vključuje povpraševanje strank, trženje, raziskave in razvoj, prodajo in dobavo izdelkov (neposredno našim zadovoljnim strankam). Odgovornost za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili, si delimo med vse zaposlene.

Ker s svojim delovanjem posegamo v prostor, vedno upoštevamo stanje okolja in njegove zahteve; tako ohranjamo odgovoren odnos do okolja. V majhnem podjetju sta zdravje in varnost zaposlenih še kako pomembna. Tega se v našem podjetju zavedamo in temu posvečamo veliko pozornosti. Skrbimo za varnost pri delu, razvoj zaposlenih in njihovo zadovoljstvo. To je edini način za uspešno poslovanje.

Naša Vizija in Cilji

Naša vizija in cilj sta postati vrhunski proizvajalec visokokakovostnih izdelkov in imeti dolgoročne zadovoljne stranke. Utrjujemo svoj položaj na slovenskem trgu, kjer želimo ostati dolgoročno, kar dokazuje naša več kot 27-letna prisotnost. Prizadevamo si tudi za krepitev položaja na tujih trgih, kjer smo prisotni pretežno s svojim programom svetil. Vsekakor pa je za nas najpomembnejši cilj zadovoljstvo naših strank.

Naše Vrednote

Hitrost in prilagodljivost – Trudimo se ohraniti hitro odzivnost in prilagodljive rešitve, prilagojene potrebam naših strank.

Inovacije – Naša vedno nova oprema in izdelki našim strankam zagotavljajo rešitve, ki jim olajšajo vsakodnevno življenje.

Zaupanje – Na podlagi dobrih odnosov s partnerji, kupci in dobavitelji gradimo medsebojno zaupanje..

Učinkovitost, varnost, kakovost – naši izdelki so skrbno izdelani iz kakovostnih materialov. Zasnovani so tako, da so uporabni in dolgotrajni.

Znanje – Ker stremimo k napredku, so vsi naši delavci strokovno usposobljeni in vedno pripravljeni na usvajanje novih znanj in veščin.

Skrb za stranke in zaposlene – Kupcem se skušamo čim bolj prilagoditi in jim pomagati najti rešitev, ki bi jim najbolj ustrezala. Vedno imajo našo popolno predanost, časovno in strokovno svetovanje. Njihovo zaupanje si pridobimo s pristnim in prijaznim odnosom ter kakovostnimi izdelki/storitvami. Obenem skrbimo za strokovno usposobljenost, razvoj in ustvarjalnost zaposlenih. Vsak lahko prispeva k izboljšanju podjetja.

Naše Poslanstvo

 Naše poslanstvo je skrbeti za dobro počutje naših strank in končnih uporabnikov. Ne glede na program, svetlobne rešitve ali sanitarno opremo, vedno stremimo k temu, da kupcu ponudimo nekaj več – nekaj, kar bo njegov vsakdan naredilo lepše, udobnejše, uporabnejše in svetlejše.

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti družbe MINES TEAM d.o.o.

 Namen te politike zasebnosti je seznanitev kupcev ali potencialnih kupcev z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe MINES TEAM d.o.o., Na logu 14, 5220 Tolmin, Slovenija e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v nadaljevanju: ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov).

 Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

 Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar mu jih posredujete na tekom nakupa ali na drug način.

 Upravljalec

 Upravljalec osebnih podatkov je družba MINES TEAM d.o.o., Na logu 14, 5220 Tolmin.

 Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o stranki (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (email),telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);
 • kanal in kampanja –vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija, klicni center, fizična prodajalna);
 • podatke o strankinih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. v okviru nagradnih iger ali uporabe konfiguratorjev za identifikacijo optimalnih izdelkov za uporabnikove potrebe;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

 Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

 Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

 Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

 V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

 Obdelava na podlagi zakonitega interesa

 Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, to pa pride v poštev zlasti glede:

 zaščite vas, nas in drugih pred grožnjami (na primer varnostnimi grožnjami ali prevarami),

 • skladnosti z zakoni, ki veljajo po vsem svetu,
 • izboljšanja naših izdelkov, storitev in digitalnih vsebin,
 • izvajanja profiliranja z namenom nudenja ciljanih vsebin in oglaševanja na osnovi interesov,
 • razumevanja in izboljšanja naših spletnih dejavnosti, našega poslovanja, naše baze strank in odnosov na splošno,
 • omogočanja ali vodenja našega poslovanja, na primer za nadzor kakovosti in konsolidirano poročanje,
 • upravljanja poslovnih transakcij, na primer združitev ali prevzemov,
 • dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov.

 Obdelava na podlagi vašega soglasja

 Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:

 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne pošte ali telefonskih klicev, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali,
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

 NAČELA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 MINES TEAM d.o.o. spoštuje pravice do zasebnosti in interese posameznikov, pri obdelavi vaših osebnih podatkov pa upošteva naslednja načela: 

 1. Pravična in zakonita obdelava osebnih podatkov.
 2. Zbiranje osebnih podatkov za določene in legitimne namene brez nadaljnje obdelave na načine, ki niso združljivi s temi nameni.
 3. Zbiranje osebnih podatkov, ki je relevantno za namene, za katere se jih zbira in uporablja, in ni nesorazmerno glede na te namene. Podatke lahko spremenimo v anonimne, če je to izvedljivo in primerno glede na naravo podatkov in tveganja, povezana z nameravano uporabo.
 4. Ohranjanje točnih osebnih podatkov in njihova posodobitev, kjer je to potrebno. Izvajali bomo razumna dejanja za dopolnjevanje ali brisanje netočnih ali nepopolnih podatkov.
 5. Hranjenje osebnih podatkov samo tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani in obdelani.
 6. Obdelava osebnih podatkov v skladu z zakonskimi pravicami posameznika.
 7. Izvajanje ustreznih tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, nezakonite obdelave in nepooblaščene ali naključne izgube, uničenja ali poškodovanja osebnih podatkov. 8. Zagotavljanje ustreznih obvestil in soglasij ali zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo med obdelavo občutljivih osebnih podatkov.

 Hramba osebnih podatkov

 Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

 Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

 Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da bi Ponudnik prenehal voditi svoj klub ugodnosti, bi Ponudnik vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal četudi posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za namen članstva v klubu ugodnosti, takega preklica ni podal) ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 Pogodbena obdelava osebnih podatkov

 Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so: 

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

 Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.

 Pravice posameznika glede obdelave podatkov

 Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na ponudnika. Na podlagi vaše zahteve bo ponudnik v skladu s predpisi in pisno obvestil posameznika.

 Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave ima posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

 Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu.

 Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. klub ugodnosti ali prilagojeno obveščanje).

 Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas.

 Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

 Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 1. podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
 2. če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
 3. če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
 4. podatki so bili obdelani nezakonito,
 5. podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
 6. podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

 Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: 

 1. če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,
 2. obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
 3. ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
 4. ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

 Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: 

 1. obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
 2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

 Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

 Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na naslov: MINES TEAM d.o.o., Na Logu 14, 5220 TOLMIN.

 Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

 Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

 V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

 V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

EU Skladi
EU Skladi

Sejem LIGHT + BUILDING 2 – 6 oktober 2022 Frankfurt, Nemčija Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si

V podjetju Mines Team d.o.o. smo se, zaradi želje po večji rasti in boljši učinkovitosti, odločili za vlaganje v digitalno prenovo podjetja. Prav zato smo sodelovali tudi na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo. S tem smo imeli možnost prestrukturirati in modernizirati naše procese ter preklopiti na bolj povezano delovanje in hkrati izboljšati tudi kompetence naših zaposlenih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19« Več informacij je na voljo na spletni strani:
www.eu-skladi.si

 • EU Skladi

  Sejem LIGHT + BUILDING 2 – 6 oktober 2022 Frankfurt, Nemčija Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si

 • V podjetju Mines Team d.o.o. smo se, zaradi želje po večji rasti in boljši učinkovitosti, odločili za vlaganje v digitalno prenovo podjetja. Prav zato smo sodelovali tudi na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo. S tem smo imeli možnost prestrukturirati in modernizirati naše procese ter preklopiti na bolj povezano delovanje in hkrati izboljšati tudi kompetence naših zaposlenih.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19« Več informacij je na voljo na spletni strani:
  www.eu-skladi.si