MT-LIGHT garancija

Podjetje Mines Team d.o.o. jamči, da imajo izdelki serije NAIT, MAGNUM, LED LATERNA in ICON petletno polno garancijo za kompleten izdelek od datuma izročitve blaga kupcu. Garancija velja le v primeru, da so bili izdelki uporabljeni v skladu z naslednjimi garancijskimi pogoji;

 • Če se proizvodi uporabljajo v skladu z informacijami o proizvodu in navodili za normalno uporabo.
  • Kot normalna uporaba se šteje če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
   • za napetostno območje 230V ne sme biti električna napeljava podvržena nihanju napetosti večji od 230V +/- 10%.
   • Pravilno ozemljen in nameščen drog/konzola.
   • Montaža svetilke maksimalno C vetrovno cono. (hitrost vetra do 30 m/s).
   • Pri montaži na zračne linije se pred svetilko mora uporabiti zunanja prenapetostna zaščita.
 • Če se proizvod ne izpostavlja mehanskim obremenitvam.
 • Če so po navodilih za montažo in uporabo potrebna vzdrževalna dela, mora biti izvedba le teh dokumentirana.
 • Mejne vrednosti deklariranih temperatur in napetosti se ne smejo prekoračiti.
 • Predmetna garancija krije izključno tiste izpade proizvoda, ki so povzročene zaradi napake v materialu, zaradi konstrukcijskih in proizvodnih napak.
  • Garancija ne velja v naslednjih primerih:
   • Uporaba izdelka v nasprotju z navodili proizvajalca.
   • Uporaba izdelka v namene za katere ni bil izdelan.
   • Napačne montaže izdelka.
   • Mehanskih poškodb in napak nastalih po krivdi kupca ali tretjih oseb.
   • Poškodb in napak nastalih zaradi elementarnih pojavov ali nesreč (direkten ali indirekten udar strele, potres, požar, poplave, vihar, prometne nesreče, itd.).
   • Popravil ali posegov v izdelek opravljenih s strani osebe, ki je proizvajalec za to ni pooblastil.
   • Kakršnihkoli modifikacij izdelka.

Podjetje Mines Team d.o.o. bo izdalo garancijsko izjavo v primeru da se le-ta aktivira najkasneje v 30  (tridesetih) dneh od izročitve blaga kupcu z izpolnitvijo obrazca ki ga lahko prenesete tukaj!
Podpisan in žigosan obrazec nam v navedenem časovnem okviru vrnite po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po priporočeni pošti na naslov »Mines Team d.o.o., Na Logu 14, SI5220, Tolmin« in prejeli boste garancijsko izjavo za LED svetilke, ki bo veljavna za kupca, ki je naveden na računu.
Če garancijski obrazec v navedenih 30 dneh ne bo izpolnjen, za izdelek velja kritje za garancijsko obdobje najmanj 2 (dveh) let v skladu z veljavno zakonodajo.

PRENOS OBRAZCA

EU Skladi
EU Skladi

Sejem LIGHT + BUILDING 2 – 6 oktober 2022 Frankfurt, Nemčija Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si

V podjetju Mines Team d.o.o. smo se, zaradi želje po večji rasti in boljši učinkovitosti, odločili za vlaganje v digitalno prenovo podjetja. Prav zato smo sodelovali tudi na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo. S tem smo imeli možnost prestrukturirati in modernizirati naše procese ter preklopiti na bolj povezano delovanje in hkrati izboljšati tudi kompetence naših zaposlenih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19« Več informacij je na voljo na spletni strani:
www.eu-skladi.si

 • EU Skladi

  Sejem LIGHT + BUILDING 2 – 6 oktober 2022 Frankfurt, Nemčija Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si

 • V podjetju Mines Team d.o.o. smo se, zaradi želje po večji rasti in boljši učinkovitosti, odločili za vlaganje v digitalno prenovo podjetja. Prav zato smo sodelovali tudi na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo. S tem smo imeli možnost prestrukturirati in modernizirati naše procese ter preklopiti na bolj povezano delovanje in hkrati izboljšati tudi kompetence naših zaposlenih.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19« Več informacij je na voljo na spletni strani:
  www.eu-skladi.si